อบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 4 ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 4 ประจำปี 2565 โดยมี รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี ให้เกียรติในการกล่าวเปิดการอบรม การอบรมประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ NMU-VIP กิจกรรมสันทนาการ และ แนะนำมหาวิทยาลัย ถามตอบข้อสงสัยต่างๆ วิทยากรโดย รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ รองอธิการบดี พร้อมทีมงานคุณภาพจากมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของมหาวิทยาลัย ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และให้พนักงานเกิดความรัก ความผูกพันที่จะร่วมทำงานกับมหาวิทยาลัย ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565

การอบรมถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้เข้าอบรมทุกท่านร่วมถึงเจ้าหน้าที่ มีการตรวจ ATK ก่อนและหลังการเข้าอบรม

📷ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่ลิงก์