Author: president

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพิ่มศักยภาพบุคลากร พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพิ่มศักยภาพบุคลากร พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 13 มี.ค. 66 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการพัฒนาหัวหน้าต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้เข้าอบรมจากส่วนงานของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมใหญ่…

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชพบผู้ประกอบการ (ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างบำรุงรักษาอาคารและพัสดุกลาง)

กิจกรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชพบผู้ประกอบการ

กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (ทำความสะอาดครั้งใหญ่) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565

บุคลากรสำนักงานอธิการบดี ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต “ให้เลือด=ให้ชีวิต” เพื่อเติมโลหิตคงคลังให้เพียงพอ วันที่ 15 ธันวาม 2565 อาคารทิวากรวงศ์ประวัติ สำนักงานอธิการบดี โดย รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี ให้เกียรติเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต ซึ่งมี บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา…