มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นำบูธจัดแสดงสินค้าด้านไอที ให้บริการสำหรับนักศึกษาที่ได้จองอุปกรณ์ทางการศึกษากับทางมหาวิทยาลัยไว้ และบุคลากร ประชาชนทั่วไป ที่สนใจสินค้าด้านไอที ระหว่างวันที่ 25- 27 กรกฎาคม 2565 ณ ลานชั้น 1 อาคารทิวากรวงษ์ประวัติ สำนักงานอธิการบดี

สินค้าไอที อาทิเช่น Tablet, Notebook, โทรศัพท์มือถือ Sim อินเทอร์เน็ต โดยมีร้านค้า 4 ร้านเข้าร่วม 1.TRUE 2.Copper Wired 3.Com7 (Studio7) 4.AIS