มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดกิจกรรมอบรมเรื่องการพัฒนาการสอนระบบ MOOC ณ S.SRIRACHA Hotel&Residence จ.ชลบุรี ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565

ภาพกิจกรรม โดย ณัฐมล นิ่มวร นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก