มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม แจก ตะไคร้หอมโลชั่น และ เทมีการ์ด 1% เอสจี สำหรับป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารทิวากรวงษ์ประวัติ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนโดย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร