มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต “ให้เลือด=ให้ชีวิต” เพื่อเติมโลหิตคงคลังให้เพียงพอ วันที่ 15 ธันวาม 2565 อาคารทิวากรวงศ์ประวัติ สำนักงานอธิการบดี
โดย รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี ให้เกียรติเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต ซึ่งมี บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ให้ในครั้งนี้

ขอบคุณภาพจาก : งานโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานอธิการบดี