สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (ทำความสะอาดครั้งใหญ่) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565

กิจกรรมประกอบด้วย การคัดแยกขยะรีไซเคิล การคัดแยกขยะประเภทอันตราย การคัดแยกคลิปหนีบสีดำ ลวดเสียบ แฟ้มเอกสาร

โดยกำหนดจุดแยกขยะทั้งหมด 4 จุด 1.ด้านข้างห้อง TWP-101 2.ห้องสำนักงานผู้บริหาร TWP-722 3.ห้องฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ TWP-801 4.ทางเชื่อมชั้น 7

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูภาพขนาดเต็ม