ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อรับทุนไปศึกษาต่างประเทศ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

ประเภท 1 – ทุนการศึกษาของกรุงเทพมหานครร่วมกับมณฑลชานซี
🇨🇳 สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประเภท 2 – ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
🇯🇵 ประเทศญี่ปุ่น
🇦🇺 ประเทศออสเตรเลีย
🇺🇸 ประเทศสหรัฐอเมริกา

สนใจติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สนธ. โทร.3849 หรือคลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
https://drive.google.com/file/d/1_flJ32xXn4jNnls5f8YiL3LlGS8oLvKI/view?usp=drivesdk