การรายงานความเสี่ยง เป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร สู่การนำไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กร
สามารถแจ้งรายงานความเสี่ยงได้ที่ https://bit.ly/2RKSa2m
หรือ QR Code ตามรูป
โดย QR code หรือลิงก์ ยังสามารถใช้แจ้งการถูก “บูลลี่” ด้วย