ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง Digital Testing Platform

รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

พบกับหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจ
1.การสร้างข้อสอบด้วยระบบดิจิทัล
2.การดำเนินการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 สแกน QR Code
หรือ https://bit.ly/3BzvyD1

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายวิชาการ สนธ. โทร.3860