Month: July 2022

ภาพกิจกรรมแจกโลชั่นกันยุง และเทมีการ์ด (คณะทำงานหมวดที่ 5)

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม แจก ตะไคร้หอมโลชั่น และ เทมีการ์ด 1% เอสจี สำหรับป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ…

จัดแสดงสินค้าด้านไอที (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นำบูธจัดแสดงสินค้าด้านไอที ให้บริการสำหรับนักศึกษาที่ได้จองอุปกรณ์ทางการศึกษากับทางมหาวิทยาลัยไว้ และบุคลากร ประชาชนทั่วไป ที่สนใจสินค้าด้านไอที ระหว่างวันที่ 25- 27 กรกฎาคม 2565 ณ ลานชั้น 1 อาคารทิวากรวงษ์ประวัติ สำนักงานอธิการบดี

กิจกรรมอบรมเรื่องการพัฒนาการสอนระบบ MOOC (ฝ่ายวิชาการ)

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดกิจกรรมอบรมเรื่องการพัฒนาการสอนระบบ MOOC ณ S.SRIRACHA Hotel&Residence จ.ชลบุรี ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมฉีดวัคซีนน้องหมาน้องแมว (ฝ่ายกิจการนักศึกษา)

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับ สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย จัดกิจกรรมภูมิปัญญาไทยกับกรุงเทพมหานคร บริการฉีดวัคซีน ทำหมัน ฉีดไมโครชิพ น้องหมา น้องแมว ฟรี