มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับ สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย จัดกิจกรรมภูมิปัญญาไทยกับกรุงเทพมหานคร บริการฉีดวัคซีน ทำหมัน ฉีดไมโครชิพ น้องหมา น้องแมว ฟรี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเปิดกิจกรรมงานภูมิปัญญาไทยกับกรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมเปิดกิจกรรม