มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย หัวข้อ “นโยบายและทิศทางการสนับสนุนงบประมาณของทุนสนับสนุนงานฐานข้อมูล (Fundamental Fund-FF) (รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet)

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ ลิงก์ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfndPzoxC5…/viewform
(ลิงก์ลงทะเบียนสำหรับผู้ทีใช้ อีเมล์ @nmu.ac.th เท่านั้น)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย สำนักงานอธิการบดี
โทร: 02 244 3928 ,090 269 0935
Facebook: research.nmu
Line: @research.nmu