ร่วมงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นางอรพิน สุขสองห้อง หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นตัวแทนอธิการบดี ร่วมงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมเสมอใจ สำนักงานเขตดุสิต