Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย (ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย)

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย หัวข้อ “นโยบายและทิศทางการสนับสนุนงบประมาณของทุนสนับสนุนงานฐานข้อมูล (Fundamental Fund-FF) (รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet) วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ ลิงก์ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfndPzoxC5…/viewform (ลิงก์ลงทะเบียนสำหรับผู้ทีใช้ อีเมล์ @nmu.ac.th…

อบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

อบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3 ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3 ประจำปี 2565 โดยมี รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

ภาพกิจกรรม สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

ภาพกิจกรรม “สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย” สำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

ภาพกิจกรรม โครงการต้นแบบพัฒนาหัวหน้าฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (รุ่นที่ 2) (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการต้นแบบพัฒนาหัวหน้าฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (รุ่นที่ 2) การฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -12 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารระดับต้นในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย สมัครเข้าใช้โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย สมัครเข้าใช้โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ English Discoveries Online