รับสมัคร กิจกรรมให้ความรู้บุคลากร (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้บุคลกร หัวข้อ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมมหาวิทยาลัยเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว GREEN UNIVERSITY รับสมัครถึง 11 กรกฎาคม 2564