งานร้อยรักดวงใจ สานสัมพันธ์ ชาวนวมินทร์ (12 กรกฎาคม 2563)